Politică Business Actualitate Evenimente Sport Administraţie Interviu  
Actualitate
Doljul are peste 2.776 de proiecte din fonduri guvernamentale în valoare de 170 de milioane de euro
0 Publicat la 22 septembrie 2018, ora 10:31, 12299 / 11697 afişări Mihaela Anton
Nota medie 6.0/10 din 534 voturi
   
Parlamentarii PSD Dolj au reușit să atragă în Craiova o sumă importantă din buetul național, sumă care a deblocat unele din cele mai importante și mai necesare proiecte din Craiova și Județul dolj.

 

Craiova continua dezvoltarea cu un mare ajutor din partea Guvernului României. Colegiul Național “Carol I”, Cartierul Chinezesc, PNDL,  sistemele de irigații, subvențiile în agricultură, refacerea infrastructurii rutiere la sate, proiectele europene prin care Craiova se va dota cu autobuze și tramvaie noi, toate acestea au fost posibile doar cu ajutorul guvernului.

Printre cele mai importante realizări ale guvernului care au efecte în Craiova și județul Dolj am putea enumera:

 • Cartierul Chinezesc care se va face prin ANL
 • Colegiul Național Carol I, preluat de CNI – au început licitațiile
 • Parcul “Nicolae Romanescu” și Podul suspendat, care vor aduce în bugetul Craiovei 7 milioane de euro
 • Achițiile de autobuze și tramvaie noi prin proiectele de Fonduri Europene
 • Creșterile de pensii și salarii care au adus bunăstare în rândul craiovenilor
 • Burse mai mari pentru elevi
 • Reabilitarea infrastructurii rutiere
 • Programul PNDL:

JUDEȚUL DOLJ

 

LEI

Nr. Crt.

U.A.T

Denumire obiectiv investitii

Suma alocată
PNDL 2

TOTAL

 

812.922.588,68

1

AFUMAŢI

Modernizare drumuri de interes local în comuna Afumați, satele Afumați, Boureni și Covei, județul Dolj

7.222.554,00

2

AMĂRĂŞTII DE SUS

Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj

4.618.506,00

3

AMĂRĂŞTII DE SUS

Reabilitare și modernizare Grădiniță în comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj

2.371.059,69

4

AMĂRĂŞTII DE SUS

Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Amărăștii de Sus, județul Dolj

3.017.186,00

5

APELE VII

Reabilitare și modernizare, Grădiniță cu program normal, comuna Apele Vii, județul Dolj

1.148.913,00

6

ARGETOAIA

Construire Grădiniță cu program normal în comuna Argetoaia, sat Argetoaia, județul Dolj

898.712,00

7

BÎRCA

Construire Liceul Teoretic Adrian Păunescu în comuna Bîrca, județul Dolj

5.016.654,00

8

BISTREŢ

Extindere și Modernizare Rețea Publică de Apă și Apă Uzată în sat Bistrețu Nou, comuna Bistreț, județul Dolj

4.110.905,00

9

BISTREŢ

Construire Grădiniță 3 grupe satul Bistrețu Nou, comuna Bistreț, județul Dolj

1.298.617,00

10

BRABOVA

Înfiintare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în comuna Brabova, județul Dolj

10.262.637,00

11

BRATOVOEŞTI

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bratovoești, sat Georocu Mare, județul Dolj

8.683.722,00

12

BRATOVOEŞTI

Modernizare dispensar uman în comuna Bratovoești

1.600.000,00

13

BRĂDEŞTI

Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Brădești, sat Brădești, etapa I și sistem de canalizare și epurare a apelor uzate, comuna Brădești, județul Dolj

28.420.718,13

14

BRĂDEŞTI

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școli în comuna Brădești, județul Dolj

4.656.380,00

15

BRĂDEŞTI

Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical în comuna Brădești, județul Dolj

822.283,00

16

BREASTA

Modernizare sediul Primăriei Breasta, comuna Breasta, județul Dolj

400.000,00

17

BUCOVĂŢ

Construire Dispensar Medical, comuna Bucovăț, sat Palilula, județul Dolj

386.162,14

18

BUCOVĂŢ

Construire Dispensar Medical, comuna Bucovăț, sat Bucovăț, județul Dolj

1.312.611,01

19

BULZEŞTI

Asfaltare drumuri comunale de interes local în lungime totală de 5,97 km în comuna Bulzești, județul Dolj

5.737.886,34

20

CALOPĂR

Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală Gimnazială Calopăr, structura Gimnazială Sălcuţa, comuna Calopăr, judeţul Dolj

1.405.916,00

21

CARAULA

Reabilitare Grădinița Caraula, comuna Caraula, județul Dolj

508.518,00

22

CARPEN

Construire pod peste pârâul Terpezita, strada Primăriei, sat Carpen, comuna Carpen, județul Dolj

1.953.195,00

23

CARPEN

Construire pod peste râul Desnățui, DC 61, sat Carpen, comuna Carpen,  județul Dolj

2.842.667,00

24

CASTRANOVA

Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă  în comuna Castranova, județul Dolj

4.054.687,00

25

CASTRANOVA

Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Castranova, județul Dolj

12.263.063,00

26

CATANE

Modernizare drumuri comunale în comuna Catane, județul Dolj

8.539.690,00

27

CĂLĂRAŞI

Construirea unui grup sanitar nou la Școala Gimnazială nr. 1 Călărași, comuna Călărași, județul Dolj

321.300,00

28

CÂRNA

Asfaltare drumuri comunale în comuna Cârna, județul Dolj

7.664.252,00

29

CERĂT

Asfaltare străzi  de interes local în comuna Cerăt, județul Dolj, în lungime de 2,4 km

2.573.068,45

30

CERNĂTEŞTI

Extindere rețea de apă potabilă în comuna Cernățești, județul Dolj

7.337.688,83

31

CETATE

Sistem de alimentare cu apă în satul Moreni, comuna Cetate, județul Dolj

1.310.109,00

32

CETATE

Sistem de canalizare și epurare ape  uzate în satul Moreni și rețea de canalizare etapa II, în satul Cetate, comuna Cetate , județul Dolj

6.696.531,00

33

CETATE

Construcție Grădiniță în comuna Cetate, județul Dolj

1.176.654,15

34

CETATE

Pod peste râul Drîncea, comuna Cetate, județul Dolj

591.229,63

35

CIOROIAŞI

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna  Cioroiași, sat Cioroiu Nou, județul Dolj

13.406.403,00

36

CIUPERCENII NOI

Reabilitare, consolidare, recompartimentare corp C2-Dispensar uman si extindere cu parter; desființare anexa C3, comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj

1.173.849,00

37

COŢOFENII DIN FAŢĂ

Reabilitare și modernizare sistem de iluminat stradal comuna Coțofenii din Față, județul Dolj

128.305,00

38

DANEŢI

înființare sistem  de alimentare cu apă și canalizare în satele Brabeți, Braniște și Locusteni, comuna Dăneți, județul Dolj

9.124.725,89

39

DESA

Renovare Școală Gimnazială Desa, județul Dolj

2.565.998,00

40

DIOŞTI

Modernizarea  străzilor sătești  din comuna  Dioști, județul Dolj

17.871.703,00

41

DRĂGOTEŞTI

Extindere reţea publică de apă în comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj şi Extindere reţea publică de apă uzată în comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj

9.663.431,00

42

DRĂGOTEŞTI

Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Benești, com. Drăgotești, județul Dolj

785.039,00

43

DRĂGOTEŞTI

Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Viișoara, com. Drăgotești, județul Dolj

785.039,00

44

DRĂNIC

Alimentare cu apă în satul Booveni și rețea de canalizare menajeră în satele Booveni și Foișor,  comuna  Drănic, județul Dolj

10.500.771,84

45

FĂRCAŞ

Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj

5.127.963,47

46

GALICEA MARE

Extindere, reabilitare și modernizare sediu Primărie, în comuna Galicea Mare, județul Dolj

1.692.319,59

47

GALICIUICA

Modernizare drumuri vicinale în comuna Gliciuica, județul Dolj

5.889.860,00

48

GÎNGIOVA

Asfaltare drumuri comunale în comuna Gîngiova, județul Dolj

7.219.468,00

49

GHERCEŞTI

Grădiniță Ghercești, comuna Ghercești, județul Dolj

426.250,00

50

GHERCEŞTI

Grădiniță Gîrlești, comuna Ghercești, județul Dolj

551.500,00

51

GHERCEŞTI

Grădiniță Ungureni, comuna Ghercești, județul Dolj

556.720,00

52

GHINDENI

Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Ghindeni, județul Dolj

386.323,38

53

GIGHERA

Extindere alimentare cu apă în comuna Gighera, sat Zăval, județul Dolj

4.217.772,00

54

GIGHERA

Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Gighera, județul Dolj

9.692.314,00

55

GIGHERA

Modernizare Grădiniță în comuna Gighera, județul  Dolj

507.092,00

56

GIGHERA

Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Zaval, comuna Gighera, județul Dolj

711.615,53

57

GIUBEGA

Reabilitare Școala Veche, comuna Giubega, județul Dolj

1.270.881,00

58

GIURGIŢA

Modernizare drumuri de interes local în comuna Giurgița, județul Dolj

7.755.535,84

59

GOGOŞU

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna Gogoșu, județul Dolj

5.242.481,00

60

GOICEA

Modernizare drumuri vicinale în comuna Goicea, județul Dolj

11.199.713,00

61

GOIEŞTI

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna Goiești, județul Dolj

9.720.545,00

62

GRECEŞTI

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna  Grecești, județul Dolj

4.954.530,00

63

IZVOARE

Construire acoperiș, anvelopare termică și încadrarea în norme ISU la Școala Generală, comuna Izvoare, județul Dolj

612.390,86

64

ÎNTORSURA

Asfaltare drumuri comunale, în comuna Întorsura, județul Dolj

9.847.331,00

65

JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Eliminare zonă care prezintă risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km 33+200-33+500, la obiectivul de investiții DJ 643A , limita județului Olt – Picăturile – Murgași – Gaia – Bușteni – Balota de Jos – Balota de Sus – Velești

3.351.500,00

66

JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Modernizare DJ 542, limita județ Olt – Zvorsca – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni (DN54A), km 17+610-45+170

77.903.158,00

67

JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Șopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – lim. județ Mehedinți, km 0+000-51+500, tronsonul km 14+320-19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj – Vratsa

15.541.382,00

68

JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzești) – Prejoi – Înfrățirea – Frățila – lim. județ Vâlcea, km 0+000-16+000, tronson km 0+000 – 8+000

37.558.462,00

69

LEU

Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Leu, sat Zănoaga, județul Dolj

1.644.479,00

70

MALU MARE

Sistem de canalizare a apelor uzate-menajere în Comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj

9.637.512,00

71

MĂCEŞU DE JOS

Branșamente individuale de apă și racorduri la canalizare în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj

3.249.150,00

72

MĂCEŞU DE JOS

Construire Grădinița în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj

2.203.550,00

73

MĂCEŞU DE SUS

Asfaltare drumuri comunale comuna Măceșu de Sus, județul Dolj

15.329.293,00

74

MÎRŞANI

Extindere alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Mîrșani, județul Dolj

3.152.931,00

75

MÎRŞANI

Canalizare menajeră în sistem centralizat în comuna Mîrșani, judetul Dolj

29.263.459,00

76

MELINEŞTI

Înființare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în satele Bodăieștii de Sus și Odoleni, comuna Melinești, județul Dolj

11.035.397,00

77

MELINEŞTI

Extindere, reabilitare termică și dotare Grădinița Negoiești, comuna Melinești, județul Dolj

397.421,00

78

MISCHII

Modernizare străzi în comuna Mischii, județul Dolj

9.450.156,00

79

MOŢĂŢEI

Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj

24.946.955,00

80

MUNICIPIUL CALAFAT

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – amenajarea bulevardului Tudor Vladimirescu, municipiul Calafat

8.850.000,00

81

MUNICIPIUL CRAIOVA

Modernizare strada Eliza Opran (PT+execuție)

1.250.715,91

82

MUNICIPIUL CRAIOVA

Reabilitare strada Henry Ford (PT+execuție), municipiul Craiova, județul Dolj

2.949.770,46

83

MUNICIPIUL CRAIOVA

Modernizare strada Razelm (PT+execuție)

134.395,02

84

NEGOI

Extindere rețea apă și canalizare în comuna Negoi, județul Dolj

13.333.993,00

85

ORAŞ BECHET

Modernizare străzi de interes local în orașul Bechet, jud. Dolj

6.000.000,00

86

ORAŞ FILIAŞI

Modernizare infrastructură rutieră în orașul Filiași, județul Dolj

11.529.000,92

87

ORAŞ SEGARCEA

Modernizare străzi în orașul Segarcea, județul Dolj

8.697.601,81

88

ORODEL

Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Orodel, satele Orodel, Cornu, Călugărei, județul Dolj

11.141.038,51

89

OSTROVENI

Reabilitare  și  modernizare Grădiniță cu program normal Lișteava, județul Dolj

450.000,00

90

OSTROVENI

Reabilitare și modernizare Dispensar Uman Ostroveni, comuna Ostroveni, județul Dolj

370.000,00

91

PERIŞOR

Modernizare drumuri comunale în comuna Perișor, județul Dolj

3.965.865,00

92

PIELEŞTI

Extindere canalizare în comuna Pielești, sat Pielești, județul Dolj

4.447.118,00

93

PISCU VECHI

Modernizare drumuri în comuna Piscu Vechi, județul Dolj, etapa I

11.722.080,72

94

PLENIŢA

Reabilitare și extindere Școala Gimnazială  Plenița – local 2, Școala cu clasele I- IV Poiana, comuna Plenița, județul Dolj

457.864,40

95

PLENIŢA

Dotare cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări  independente pentru centrul de permanență, din comuna Plenița, județul Dolj

142.800,00

96

PLEŞOI

Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Pleșoi și Milovan din comuna Pleșoi, județul Dolj

7.432.627,48

97

PLEŞOI

Modernizare, extindere și dotări pentru Școala Gimnazială, comuna Pleșoi, județul Dolj

1.247.281,36

98

PODARI

Sistem centralizat de canalizare și epurare ape uzate menajere în satul Livezi, comuna Podari, județul Dolj

5.293.025,00

99

PODARI

Modernizare și extindere grădinița în comuna Podari, județul Dolj

1.732.675,22

100

POIANA MARE

Reabilitare și modernizare Grădiniță  NR.1, comuna  Poiana Mare, județul Dolj

1.394.166,54

101

POIANA MARE

Reabilitare și modernizare dispensar uman, comuna Poiana Mare, județul Dolj

1.401.444,67

102

PREDEŞTI

Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj

9.915.498,78

103

RADOVAN

Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Radovan, județul Dolj

8.421.986,00

104

RAST

Înființare sistem de canalizare în satul Rastu Nou și Rastu Vechi, comuna Rast, județul Dolj

15.822.000,77

105

ROBĂNEŞTI

Modernizare drumuri comunale, în Comuna Robănești, județul Dolj

5.016.808,00

106

ROJIŞTE

Înființare rețea de apă potabilă în sat Rojiște, comuna Rojiște, județ Dolj

6.009.918,87

107

ROJIŞTE

Reabilitare și modernizare Grădiniță sat Rojiște, comuna Rojiște, județul Dolj

574.893,75

108

SADOVA

Modernizarea sistemului de  iluminat public stradal în comuna Sadova, judetul Dolj

509.626,35

109

SĂLCUŢA

Reabilitare și extindere cabinete medicale rurale în comuna Sălcuța, județul Dolj

1.155.019,78

110

SCĂEŞTI

Modernizare și extindere infrastructură de apă potabilă și înființare rețea de canalizare în comuna Scăești, județul Dolj

31.331.167,55

111

SEACA DE CÂMP

Reabilitare, modernizare și extindere Școală Generală Piscu Nou, comuna Seaca de Câmp, județul Dolj

2.070.362,00

112

SEACA DE PĂDURE

Modernizare drumuri comunale în comuna Seaca de Pădure, județul Dolj

3.487.152,00

113

SECU

Reabilitare sistem de alimentare cu apă pentru satele Secu, Comănicea și Șumandra, comuna Secu, județul Dolj

1.521.154,80

114

SOPOT

Reabilitare și modernizare Școala generală Sopot, comuna Sopot, județul Dolj

805.751,74

115

SOPOT

Construcție Școală generală și Grădiniță cu program normal, în comuna Sopot, sat Bascov, județul Dolj

1.236.663,53

116

SOPOT

Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Sopot, județul Dolj

241.381,23

117

SOPOT

Reabilitare și modernizare unitate sanitară în sat Beloț, comuna Sopot, județul Dolj

241.381,23

118

ŞIMNICU DE SUS

Construire pod peste râul Amaradia în satul Isvor, comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj

2.124.150,00

119

TĂLPAŞ

Asfaltare și reabilitare drumuri comunale în comuna Tălpaș, județul Dolj

7.317.437,33

120

TEASC

Extindere rețea de alimentare cu apă și modernizare stație de tratare în satul Teasc, comuna Teasc, județul Dolj

2.487.572,00

121

TEASC

Rețea canalizare și stație de epurare în satul Secui, comuna Teasc, județul Dolj

7.390.242,00

122

TERPEZIŢA

Centru Medical sat Terpezița, comuna Terpezița, județul Dolj

851.219,00

123

TESLUI

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Preajba de Jos și Coșereni, comuna Teslui, județul Dolj

12.480.455,00

124

ŢUGLUI

Extindere reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Țuglui-Glodu în comuna Țuglui, județul Dolj

1.196.197,18

125

UNIREA

Extindere rețea alimentare cu apă în  comuna Unirea, județul Dolj

2.132.461,00

126

UNIREA

Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Unirea, județul Dolj

8.400.366,15

127

URZICUŢA

Completare sistem de alimentare cu apă potabilă existent în comuna Urzicuța, județul Dolj

915.895,00

128

URZICUŢA

Dotare Școala Gimnazială  Barbu  Ionescu, comuna Urzicuța, județul Dolj

110.319,00

129

VALEA STANCIULUI

Înființare rețea de  canalizare și stație  de epurare în comuna  Valea  Stanciului,  județul  Dolj

9.116.070,00

130

VALEA STANCIULUI

Extindere, reabilitare, modernizare, dotare, amenajare incintă și loc de joacă pentru copii, Gradinița Țugurești, comuna Valea Stanciului, județul Dolj

1.344.539,00

131

VALEA STANCIULUI

Gradiniță cu program normal cu două  săli de grupă sat Valea Stanciului, com Valea Stanciului, județul Dolj

587.751,56

132

VALEA STANCIULUI

Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Grecești, sat Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, județul Dolj

1.314.136,00

133

VALEA STANCIULUI

Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 sat Valea Stanciului, comuna Valea Stanciului, județul Dolj

707.845,00

134

VALEA STANCIULUI

Realizare, extindere, reabilitare, modernizare, dotare centru medical de permanență în comuna Valea Stanciului, județul Dolj

2.285.553,00

135

VÂRVORU DE JOS

Reabilitare și modernizare Școala primara sat Gabru, comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj

524.939,00

136

VÂRVORU DE JOS

Reabilitare și modernizare Școala primară Ciutura, sat Ciutura, comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj

1.423.136,00

137

VELA

Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Vela, sat Vela, județul Dolj

4.921.375,31

138

VELA

Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Ilie Murgulescu, comuna Vela, județul Dolj

2.175.891,74

139

VELA

Reabilitare și modernizare dispensar uman, comuna Vela, județul Dolj

554.690,24

140

VERBIŢA

Extindere și reabilitare Grădinița Verbița, comuna Verbița, județul Dolj

283.413,00

141

VERBIŢA

Extindere și reabilitare Școală Verbița, comuna Verbița,  județul Dolj

495.954,00

 

 • Dublarea burselor pentru studenți
 • Programul de ucenicie
 • Programul prin care angajatorii primesc  500 de euro dacă angajează persoane din rândul șomerilor
 • Investițiile în sistemele de irigații care au facilitat o recoltă mai bună în agricultură
 • Proiectele pentru IMM-uri
 • Programele APIA prin care fermierii primesc subvenții importante în domeniul agricol
 • Programul de sprjinire a produselor deficitare
 • Programul pentru dezvoltarea fermelor  mici
 • Programele pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole
 • Programele pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole
 • Programele pentru tinerii antreprenori pentru înființarea activităților neagricole prin sM6.2 și sM6.4
 • Reabilitarea infrastructurii de irigații, proiect de 1 miliard de euro la nivel național
 • Programele de susținere a tinerilor fermieri pentru înființarea fermelor
 • Proiecte de alimentare cu apă în mediul rural
 • Clădiri de patrimoniu cultural prinse pentru reabilitare
 • Canalizare în mediul rural

 

În total, județul Dolj are 2.776 de proiecte contractate în valoare de 170 de milioane de euro prin programe guvernamentale.  

 

 
afiseaza mai multe
Adaugă un comentariu
Doresc să primesc un email când cineva comentează
Cei care doresc să fie informaţi în momentul în care un vizitator publică un comentariu nou, pot bifa căsuţa de sub câmpul e-mail.
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Contact:
Adresă: str. M. Kogalniceanu, nr. 3
Craiova, Dolj
Telefon: 0351 431 881
E-mail: anunturi[at]micapi.ro