Politică Business Actualitate Evenimente Sport Administraţie Interviu Învăţământ  
Actualitate Ce s-a mai făcut
Retrospectiva anului 2018 în Craiova – investiții, asfaltări, reabilitări
0 Publicat la 1 mai 2019, ora 09:50, 2180 / 2003 afişări Adela Misoiu
Nota medie 5.9/10 din 619 voturi
   

Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova - În anul 2018 s -a dat ordin de începere a lucrărilor de execuţie pentru străzile:

▸ Ogorului

▸ Fermierului

▸ Răşinari

▸ Corcova

▸ Vrancei

▸ Porumbului

▸ Măcinului

▸ Trifoiului

▸ Micşunele

▸ Hârşova

▸ Răchitei

▸ Carpenului

▸ Drumul Fabricii

▸ Marinei

 

Lucrări de ”Reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul Craiova ”

 

▸ Parcări str. C -tin Severeanu

▸ Str. Anul 1848 (intre str. Nanterre si str. T. Vladimirescu)

▸ Str. Rovine

▸ Str. Dionisie Eclesiarhul

▸ Str. B.P. Hasdeu

▸ Str. Fratii Golesti (intre B-dul Dacia si B-dul Carol)

▸ Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti – parcari

▸ Str. Toporasi ▸ Str. Tarancutei

▸ Str. Siretului

▸ Alei si parcari in cart. 1 Mai – zona cuprinsa intre Str. Dr. Ion Augustin - Str. Dr. Ion Cantacuzino - Str. Dr. Mihai Canciulescu – Str. Popoveni

▸ Str. Bariera Valcii – pod

▸ Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Sararilor - Str. Calea Bucuresti (blocuri turn)

▸ Str. Florilor

▸ Str. Calea Bucuresti – Universitate

▸ Str. Calea Bucuresti – Pod Electro

▸ Alei, trotuare si parcari – zona Consul

▸ Str. Potelu ▸ Str. Nicolae Balcescu

▸ Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Calea Severinului - Str. Toporasi ( blocuri)

▸ Str. Fantana Popova – tronson intre Str. Bucura si Aleea I Potelu

▸ Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Magereanu si Str. Doljului

▸ Alei, trotuare si parcari Cartier Lapus - Str. Eustatiu Stoenescu

▸ Str. Gheorghe Baritiu

▸ Str. Paltinis

▸ Alei, trotuare si parcari zona str. Infratirii

▸ Alei parc Hanul Doctorului

▸ Zona cuprinsa intre str. Gogu Constantinescu, str. Lyon, str. Dezrobirii, str. N. Iorga, str. Traian Lalescu

▸ Trotuare str. Anul 1848 ( intre str. Ghe. Chitu si str. General Dragalina)

▸ Str. Putnei – carosabil

▸ Targul Saptamanal – covor asfaltic

Centru Recuperare Luncă

 

Reabilitare Fântâna Popova

 

Reabilitare Fântâna Purcarului

 

▸ remorci auto 5-6 tone

▸ tractor de tuns gazonul

▸ 10 motocositori

▸ 5 mașini de cosit gazonul

▸ tocător hidraulic de resturi vegetale

▸ 2 perii profesionale pentru teren de fotbal

▸ 5 maşini de tuns gazon pentru teren de fotbal

▸ 2 aplicatoare de îngrăşăminte pentru teren de fotbal

▸ maşină de marcaj pentru teren de fotbal

▸ sistem complet de supraveghere video cu 4 camere – Parcul Puşkin

▸ revizuire hărți strategice de zgomot în municipiul Craiova

 

P.U.Z. în vederea construirii Spitalului Regional Craiova

 

3 autovehicule multifuncționale, cu benă basculabilă, tracțiune 4x4, echipate cu dispozitive pentru activități specifice de iarnă și de vară

 

Buldoexcavator cu cupă şi ciocan hidraulic pentru spargere beton

 

Reabilitare bazin C.N. Carol I

 

▸ Reevaluare și revizuire planuri de ac țiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova

▸ Autospecial ă cu platform ă pentru lucru la în ălțime

▸ Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Aleea 4 Şimnic nr. 26, T4, P53 (studiu de fezabilitate)

▸ Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova cuprinde 6 etape, din care s -au recep ţionat 3 etape

▸ Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare proiect tehnic, asistenţă tehnic ă )

 

Investiţii finanţate din bugetul local în cadrul unităţilor de învăţământ

▸ C.N. Carol I – achizi ţii de mijloace fixe

▸ C.N.Economic Ghe. Chi ţu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ C.N. Fra ții Buze ști – Consolidare zid de sprijin și refacere împrejmuire pe latura de est – tronsonul 2 şi 3

▸ C.N. Elena Cuza – Reabilitare re țea termic ă de incint ă (asistenţă tehnic ă şi execu ţie)

▸ Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Colegiul Na țional Pedagogic Ștefan Velovan – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Colegiul Na țional Nicolae Titulescu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Liceul Charles Laugier – Înlocuire cazane central ă termic ă

▸ Liceul Traian Vuia – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Liceul Tehnologic Transporturi C ăi Ferate Craiova – achizi ţii de mijloace fixe ▸ Școala Gimnazial ă Gheorghe Bibescu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Școala Gimnazial ă Gheorghe Ț i țeica

▸ Școala Gimnazial ă Mircea Eliade

▸ Școala Gimn. Nicolae Romanescu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Şcoala Gimnazial ă Lasc ăr Catargiu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit Sf. Ana – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit Lasc ăr Catargiu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Grădini ța cu Program Prelungit Curcubeul Copil ăriei – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit Nicolae Romanescu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit Phoenix – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit Floarea Soarelui – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit Traian Demetrescu – achizi ţii de mijloace fixe

▸ Gr ădini ța cu Program Prelungit C ăsu ţa Fermecată: Cl ădire str. Principatele Unite nr.1 (expertiz ă tehnică )

 

Îmbrăcăminte cu pavaj Uniloc

▸ Gradinițe:

▹ Floare Albastră

▹ Elena Farago ▹ Sfânta Lucia

▸ Craiovița zona loc joacă Big

▸ Bld 1 Mai bl19

▸ Craiovița explanadă

▸ Stație Rat Smith

▸ Spital Victor Babeș

Parc Nicolae Romanescu

▸ Zona Consul

▸ Colegiul Ilie Murgulescu

▸ Sc 21, 22

▸ Hanul Doctorului

▸ Lic. Pedagogic

▸ Str. Principatele Unite

 

Sistemul public de iluminat. Au fost executate lucrări de investiţii, după cum urmează:

 

▸ 1. Modernizare iluminat public – proiecte speciale: B -dul Carol, Calea Unirii, str. Romului, str. A I. Cuza

▸ 2. Modernizare iluminat public str ăzi. S-au modernizat 674 str ăzi din cartierele: Centru, Bariera Vâlcii, Brestei, Catargiu, Romane ști, Popoveni, 1 Mai, Craiovi ţa Nou ă, Brazda lui Novac, Rovine, Valea Ro şie, S ărari şi L ăpu ş.

▸ 3. Telemanagement sistem de monitorizare şi control iluminat public. S-a continuat implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public ce permite controlul, comanda şi varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat.

▸ 4. Extinderea sistemului de iluminat public. S-au executat lucr ări de extindere a sistemului de iluminat public pe 16 str ăzi și Parcul Hanul Doctorului.

 

Realizarea iluminatului festiv

 

 • 8.138 elemente decorative

 • - 180 bannere

 • - 39 brazi

 

Administrarea zonelor verzi

 

 • 845 Total zone verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova

 • Hectare 900

 • Arbori Planta ți în anul 2018 5.197

 • arbușt i 3.470

 • gard viu 170.788

 • flori anuale 393.000

 • flori bienale 8.505

 • plante perene 1.924

 • trandafiri pitici 3.236

 • minirosa 7.145

 • jardiniere şi ghivece cu flori în zona centrală 160 kg

 • gazon 5.130 mp gazon rulouri

 

În anul 2018 au fost montate aspersoare pop -up în următoarele locaţii:

▸ Parcul Ştefan Velova n

▸ Calea Severinului

▸ Bulevardul Rîului

S -au executat lucrări de montare, întreţinere şi reparații la mobilierul urban amplasat pe domeniul public

▸ 225 bucăți cosuri gunoi montate

▸ 1300 ml gard metalic ornamental montat pe bulevardul George Enescu

▸ 530 lacre gard metalic bordurat

▸ 537 ml gard locuri de joacă

▸ reparații elemente locuri de joacă

▹ tobogane fibra 16 bucăți

▹ scaun leagăne 70 bucăți

▹ 136 intervenţii reparații locuri de joacă în urma distrugerilor şi vandalismului

 

Marcaj rutier

▸ indicatoare rutiere standardizate – 1.020 buc.

▸ stâlpi sus ţinere indicatoare rutiere – 450 buc.

▸ stâlpi de delimitare acces pietonal – 247 buc.

▸ oglinzi rutiere retrovizoare – 20 buc.

▸ indicatoare „Trecere pentru pietoni" dotate cu leduri – 20 buc.

▸ Pentru cre şterea gradului de siguranţă în circula ţia pietonilor, au fost monta ţi 385 metri garduri canalizare flux pietonal în zona trecerilor pentru pietoni amplasate pe lâng ă unităţile de învăţământ din municipiul Craiova.

▸ Lucr ări de marcaj rutier:

▹ Pastile treceri pentru pietoni - 15.165 buc.

▹ Band ă stocaj autovehicule - 7.676 metri

▹ Pastile axiale - 17.610 buc. ▹ Ax continuu - 86.342 metri

▹ Marcaje diverse - 8.887,28 m2

 

Servicii online pentru locuitorii Craiovei introduse în anul 2018

▸ programare on-line pentru depunerea de documente: la registratura primăriei, Direcţia de Impozite şi Taxe și la Direcția de Evidență a Persoanelor; Serviciile sunt disponibile pe site -ul primăriei www.primariacraiova.ro

▸ programare on -line transcriere certificate de stare civil ă;

▸ programare on -line oficiere căsătorie.

▸ depunerea on -line a documentelor ce permite adresarea online de sesiz ări, propuneri, reclama ții c ătre primărie.

▸ înregistrarea de cereri și ad ăugarea de documente justificative pentru eliberea de acte administrative (acorduri, autoriza ții, adeverințe, ș.a.)

▸ urmărire online a circuitului documentului înregistrat

▸ consultare on-line a autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism

▸ impozite și taxe online pentru informare asupra datoriilor c ătre bugetul local cu posibilitatea de achitare prin intermediul instrumentelor de plat ă electronică, fără a mai fi necesară deplasarea la prim ărie sau la sediul băncii

▸ autoriza ții de liber acces

 

Proiecte şi programe finanţate din fonduri europene

 

30 PROIECTE 1

59 milioane de euro

434 milioane de euro POIM Compania de apă

 

 • Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului naţional si cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor) 11,098,633.51 2,426,249.02 Contract de finantare semnat. Licitatie PT in derulare

 •  

 • Cale rulare tramvai Henry Ford si management de trafic aferent + Management trafic tramvaie + Statii de redresare 59,160,847.35 12,933,028.89 Depus. In verificare administrativa

 •  

 • Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 si Faza 2 55,917,654.03 12,224,041.19 Depus. A fost efectuata vizita la fata locului

 •  

 • Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie 61,046,070.09 13,345,153.48 Depus. In verificare administrativa

 •  

 • Achiziţie de mijloace de transport public - tramvaie (17 buc) - parteneriat MDRAP 202,349,385.00 44,235,175.10 In licitare la MDRAP

 •  

 • Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4) si Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4) + Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 (5 buc) + Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 3 (3 buc) + Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 4 (8 buc) 76,004,854.73 16,615,262.05 Depus. In verificare administrativa

 •  

 • 7 Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc) 92,478,840.14 20,216,605.49 Depus. In verificare administrativa

 •  

 • Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – Zona Fantâna Popova 7,338,773.67 1,604,313.94 In contractare.

 •  

 • Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova 11,134,246.93 2,393,175.05 In contractare.

 •  

 • Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova 11,664,843.75 2,497,771.73 Depus. In verificare administrativa

 •  

 • Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Niolae Romanescu 54,346,024.96 11,658,484.38 Contract de finantare semnat. Sa dat ordinul de incepere a lucrarilor

 •  

 •  

 • Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din municipiul CraiovaCEERT L4.1 4,106,130.82 897,632.66 Contract de finantare semnat. Achizitie servicii PT in derulare

 •  

 • 3 Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din municipiul CraiovaCEERT L5.1 4,309,783.69 942,152.78 Contract de finantare semnat. Achizitie servicii PT in derulare

 •  

 • Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu prgram prelungit Curcubeul Copilariei 4,595,112.26 987,537.83 Depus. A fost efectuata vizita la fata locului.

 •  

 • Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu prgram prelungit Casuta cu povesti 7,308,372.77 1,570,645.97 Depus. A fost efectuata vizita la fata locului

 •  

 • Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu prgram prelungit Ion Creanga 4,596,929.68 987,928.41 Depus. A fost anuntata vizita la fata locului

 •  

 • Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu prgram prelungit Phoenix 3,787,815.77 814,041.34 Depus. A fost anuntata vizita la fata locului.

 •  

 • Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din municipiul CraiovaCEERT L4 3,586,226.58 783,977.48 Contract de finantare semnat. Achizitie servicii PT in derulare

 •  

 • Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din municipiul CraiovaCEERT L5 3,912,724.15 855,352.43 Contract de finantare semnat. Achizitie servicii PT in derulare

 •  

 • SIMCA - - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova 424,000.00 90,802.01 Contract de finantare semnat

 •  

 • 1 ARCA - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI 2,744,831.00 589,753.56 Contract de finantare semnat

 •  

 • Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova 20,688,226.98 4,446,690.38 Contract de finantare semnat. Achizitie servicii PT in derulare

 •  

 • Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8 3,928,499.09 844,384.54 In contractare

 •  

 • Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3 3,918,226.51 842,176.57 In contractare

 •  

 • Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5 3,828,229.47 822,832.77 In contractare

 •  

 • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” 9,468,618.56 2,069,914.87 in asteptare pe lista de rezerva

 •  

 • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Titeica” 2,588,171.46 565,794.74 in asteptare pe lista de rezerva

 •  

 • Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă. Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, care să răspundă nevoilor a 170 de persoane vârstnice din municipiul Craiova 2,790,000.00 609,916.05 Depus

 •  

 • Combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice- VENUS 1,137,171.60 248,594.70 Depus

 •  

 • 0 Prevenția și combaterea violenței bazate pe gen și violenței împotriva copiilorPrioritatea 1.1 205,848.00 45,000.00 S-a încheiat parteneriatul. Urmează să fie depus

 •  

 • PROIECTUL EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ - Compania de Apa Oltenia 2,019,185,000.00 434,000,000.00

 •  

 

 
afiseaza mai multe
Adaugă un comentariu
Doresc să primesc un email când cineva comentează
Cei care doresc să fie informaţi în momentul în care un vizitator publică un comentariu nou, pot bifa căsuţa de sub câmpul e-mail.
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Contact:
Adresă: str. M. Kogalniceanu, nr. 3
Craiova, Dolj
Telefon: 0351 431 881
E-mail: anunturi[at]micapi.ro